Global4Cast

Two studies have been published by global4cast: (1) Patterns in War Dynamics: WARning 2020, in 2016, and (2) On the Thermodynamics of War and Social Evolution, in 2019.

The studies show that the System produces tensions – entropy – that serve as a source of order and are regulated by kinetic activity (war), in accordance with the laws of Thermodynamics.

Press release

Maandag 21 september verschijnt bij uitgeverij Prometheus

De onvermijdelijkheid van een nieuwe wereldoorlog

van

Ingo Piepers

De onvermijdelijkheid van een nieuwe wereldoorlog
Paperback, geïllustreerd, ca. 336 pagina’s
Prijs: ca. € 21,99
ISBN: 978 90 446 4561 3

Oorlog is zo oud als de mensheid. Het overkomt ons telkens weer en we accepteren dat zonder al te veel vragen te stellen. Weliswaar doen historici uitgebreid onderzoek, begrijpen doen we het fenomeen oorlog nog steeds niet.
Dit boek laat zien dat ons begrip van oorlog kan worden verbeterd door ook gebruik te maken van de natuur- en netwerkwetenschappen. Natuurkundige wetmatigheden en principes zijn tenslotte ook van toepassing op sociale systemen.
Dan blijkt dat wel degelijk sprake is van patroonvorming in oorlogsdynamiek. Het internationale systeem tracht altijd om een zeker evenwicht te behouden, maar door bevolkingsgroei en rivaliteit tussen staten is een reorganisatie van de internationale orde op een gegeven moment toch noodzakelijk, om vervolgens weer een nieuw evenwicht te vinden. En dat reorganiseren kan in ons systeem van staten niet anders dan door wereldoorlogen.
Ingo Piepers benoemt en bespreekt de patronen en de mechanismen die daarbij horen. Deze inzichten geven ons aanknopingspunten om de vicieuze cirkel, de wartrap waar wij allemaal onderdeel van zijn, eindelijk te doorbreken.

Ingo Piepers heeft de afgelopen twintig jaar onderzoek gedaan naar de dynamiek en ontwikkeling van het internationale systeem en de rol van oorlog daarin, uitmondend in een promotie. Zijn inzet in 1995 als commandant van de Nederlandse bijdrage aan de Rapid Reaction Force van de Verenigde Naties bij Sarajevo heeft hem ervan overtuigd dat wij alles in het werk moeten stellen om het fenomeen oorlog beter te doorgronden.


The inevitability of a new world war

War is as old as humanity. It happens to us over and over and we accept it without asking too many questions. Although historians do extensive research, we still do not understand the phenomenon of war. This book shows that our understanding of war can be improved by making use of the natural and network sciences. After all, physical laws and principles also apply to social systems and their dynamics. Then it turns out that there are indeed patterns and other regularities in war dynamics. The international system always tries to maintain a certain balance, but due to population growth and rivalries between states, a reorganization of the international order is necessary at some point, in order to find a new balance that allows for further growth and development. And reorganizing the international system cannot be done otherwise than through world wars, it seems. Ingo Piepers identifies and discusses the patterns and mechanisms that can be observed. These insights give us clues to finally break through the vicious circle, the wartrap of which we are all part.

Ingo Piepers has spent the past twenty years researching the dynamics and development of the international system and the role of war in it, resulting in a PhD in 2004. His deployment in 1995 as commander of the Dutch contribution to the United Nations Rapid Reaction Force near Sarajevo and the unit’s contribution to Operation Deliberate Force, convinced him that we must do everything we can to better understand the phenomenon of war.

The book is not yet available in the English language.