Een existentieel conflict in Afghanistan? Overdreven

NRC Handelsblad, 30 januari 2010

Overdreven

In het opinieartikel ‘De prijs voor de oorlog in Afghanistan’ worden enkele beweringen niet onderbouwd door Thomas von der Dunk (Opiniepagina, 23 januari). Van een existentieel conflict, zoals hij stelt, is geen sprake. Er staat veel op het spel, maar niet het voortbestaan van de VS en Nederland. De bewering dat sprake zou zijn van kolonisatie zonder einddatum wordt evenmin beargumenteerd. Obama heeft juist aangekondigd om medio 2011 te willen starten met de terugtrekking uit Afghanistan. Om een ‘snelle’ terugtrekking mogelijk te maken hebben de VS hun ambities bijgesteld: getracht wordt om zo snel mogelijk een situatie te creëren dat Afghanistan geen bedreiging meer vormt voor de VS en haar bondgenoten; van nation building is geen sprake meer.

Ook de uitspraken over de relatie tussen de VS en Pakistan zijn niet juist. Het standpunt van de VS ten aanzien van Pakistan is duidelijk en ondubbelzinnig. Dat Obama „zo moet zwijgen over de illegale kernbom van Pakistan”, zoals Von der Dunk stelt, klopt niet: de VS uiten nadrukkelijk hun zorgen over het toezicht op deze wapens.

De afhankelijkheid van de VS van Rusland wordt vervolgens overdreven. De VS maken weliswaar gebruik van het Russische luchtruim voor hun troepen in Afghanistan, maar alternatieven zijn beschikbaar. De uitspraak dat „duidelijk” zou zijn dat de VS daar allerlei concessies voor zouden moeten doen, verwijzend naar onder andere Georgië, wordt niet gestaafd.

De prijs voor de oorlog in Afghanistan is hoog, maar aan deze oorlog hangt niet het cynische prijskaartje van Von der Dunk.

Ingo Piepers

Amsterdam