Opinie: Generaals en admiraals, verschuil u niet langer achter ‘de politiek’

De Volkskrant, 29 mei 2018

In het opinieartikel ‘Laat verzet tegen verhuizing van Korps Mariniers een wake-upcall zijn voor politieke beslissers’, stelt adviseur crisisbeheersing Gert-Jan Ludden dat het verzet van de mariniers tegen hun verhuizing naar Vlissingen een uiting zou zijn van het toenemend wantrouwen in de overheid en de defensieleiding. Dat is echter geen juiste en ook geen terechte voorstelling van zaken.

Het klopt weliswaar dat de krijgsmacht fors is ingekrompen en dat een scala aan reorganisaties is uitgevoerd. Maar de wijze waarop die zijn uitgevoerd, daar heeft diezelfde krijgsmacht wel degelijk de hand in gehad. Onze generaals en admiraals waren erbij.

Het ontbrak hen echter ook aan een visie en strategie, die als leidraad had kunnen dienen bij dit lastige proces. De defensieleiding heeft te vaak nagelaten om keuzes te maken en heeft in plaats daarvan te lang de kaasschaafmethode toegepast. Geen keuzes betekent roofbouw.

Datzelfde dralen, weinig betrokkenheid en pro-activiteit waren ook aan de orde bij de voorgenomen verhuizing van het Korps Mariniers naar Vlissingen. De bezwaren waar de huidige korpscommandant Mac Mootry nu op de valreep mee komt, komen als mosterd na de maaltijd. Zowel generaal Mac Mootry als zijn voorgangers zijn al jarenlang nadrukkelijk gewezen op de consequenties van een dergelijke verhuizing. Dit zogenoemde ‘verzet’ is niet een geval van dapperheid zoals Ludden stelt, maar een gevolg van grote nalatigheid.

Deze nieuwste kwestie heeft niets met ‘de politiek’ te maken en het is ook niet juist, zoals Ludden nu probeert, om dat in de schoenen van politieke beslissers te schuiven. Deze kwestie valt de leiding van het Korps Mariniers te verwijten, die al jarenlang geluiden uit datzelfde korps heeft genegeerd.

Dit zogenoemde ‘verzet’ en de reeks van incidenten bij Defensie en de krijgsmacht, moeten vooral een wake-upcall zijn voor onze generaals en admiraals, die als er iets fout gaat of als er iets niet naar wens verloopt zich te vaak en te makkelijk verschuilen achter bezuinigingen en ‘de politiek’. Daarmee beschadigen zij het in hen gestelde vertrouwen. In de woorden van Ludden: Generaals en admiraals, stop met het wijzen naar de politiek, wij rekenen op u.

Ingo Piepers is defensie-specialist/wetenschapper.