Verhuizing ministerie van Defensie is een goed idee

NRC Handelsblad, 11 april 2009

Minister van Defensie Van Middelkoop zegt „absoluut niet” van plan te zijn om zijn ministerie te verhuizen en in te trekken bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (NRC Handelsblad, 4 april). Deze opstelling getuigt van weinig visie en realiteitszin. Nog los van een aanzienlijke besparing die kan worden gerealiseerd, kan met een dergelijke verhuizing ook de effectiviteit van Defensie – en van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking – aanzienlijk worden verbeterd.

Door schade en schande wijzer geworden, is bij zowel de NAVO, de Verenigde Staten en landen als Nederland het besef doorgedrongen dat succesvol optreden in Afghanistan –en in meer algemene zin in hedendaagse conflicten – een meer integrale en meeromvattende aanpak noodzakelijk is. Nederland gaat er prat op een dergelijke 3D-aanpak (Diplomacy, Defense en Development) met enig succes in Uruzgan toe te passen. Echter, onlangs heeft een commissie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken in een rapport met de titel Crisisbeheersingsoperaties in fragiele staten juist vastgesteld dat samenwerking tussen Defensie, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking te wensen overlaat. Gebrek aan departementale samenwerking, competentiestrijd en onduidelijkheid over prioriteiten staan een passende en doortastende aanpak in Uruzgan nog te vaak in de weg.

Door de verhuizing van het ministerie van Defensie kan de gebrekkige, maar cruciale samenwerking eenvoudig worden gestimuleerd: 3D onder een dak. Kortere communicatielijnen en meer wederzijds begrip worden hiermee bereikt en departementale territoriumstrijd ingeperkt. De argumentatie van Van Middelkoop om niet te verhuizen is zwak: „Laat er geen misverstand over bestaan. Defensie zit al eeuwen aan het Plein. Wij hebben daar wortel geschoten.” Traditie weegt klaarblijkelijk zwaarder dan de effectiviteit van onze inspanningen in het kader van crisisbeheersingsoperaties en zinvolle besteding van ons belastinggeld.

Ingo Piepers

Amsterdam

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 11 april 2009