Wie noemt Ingo Piepers nog een onheilsprofeet?

Wie noemt Ingo Piepers nog een onheilsprofeet?

Stokken van anderhalve meter moeten voor een veilige afstand zorgen.Beeld Hollandse Hoogte / Arenda Oomen

Brief van de dag

Zou Ingo Piepers dan toch gelijk krijgen? Op 10 januari j.l. vertelde deze gepromoveerde oud-marinier onder de kop ‘De Derde Wereldoorlog kan elk ­moment beginnen’ wat ons dit jaar te wachten stond. Hoon viel hem ten deel. Hoewel Piepers zich baseerde op een wetenschappelijke analyse van alle oorlogen van de afgelopen vijf eeuwen, werd hij afgeserveerd als een onheilsprofeet met een glazen bol.

Tweeënhalve maand later ís de wereld in oorlog (Macron, Trump). Weliswaar geen oorlog als de Eerste en de Tweede, waarbij grootmachten naar steeds grotere invloedssferen streefden, maar een oorlog met een onzichtbare vijand die geen ­genade kent en ons van oost tot west en van noord tot zuid aanvalt.

Onlangs signaleerde de Volkskrant in zijn commentaar dat ‘met de strijd tegen het coronavirus, een nieuwe confrontatie tussen de Verenigde Staten en China de kop opsteekt’. Met een verder om zich heen grijpend coronavirus en een niet toerekeningsvatbare Amerikaanse president is het volstrekt onzeker hoe de wereld er over nog eens tweeënhalve maand uitziet. Morgen kan het al anders zijn dan vandaag.

Wie durft Ingo Piepers nog een onheilsprofeet te noemen?

Peter van der Maat, Baambrugge